Christine De Guzman: Magkaroon ng “Job Service Vehicle” para sa mga Senior Citizens at PWDs | free Classified | Free Advertising | free classified ads
Posted April 29, 2019 at 5:03 pm by magnusmarketing

Christine De Guzman: Magkaroon ng “Job Service Vehicle” para sa mga Senior Citizens at PWDs

Isa pa sa mga plataporma ng ating tumatakbong konsehala ng Distrito 4 ng Lungsod Quezon na si Christine De Guzman ay ang “Job Service Vehicle”. Ang layunin ng proyektong ito ay matugunan ang problema ng ating mga Senior at PWDs sa usaping transportasyon.

 

Ano ba ang “JOB SERVICE VEHICLE”? Mula sa salitang service, ito ang magiging pangunahing transportasyon ng mga Senior at PWD papunta at pabalik mula sa kanilang mga trabaho. Naisip ng ating tumatakbong konsehala na mas magiging epektibo ang mga ordinansa kung sasamahan ito ng pagpapatibay at pangangalaga lalo na sa mga Senior at PWDs. Bukod rito, magagamit rin ang mga sasakyan ito upang maghatid at magsundo para sa mga aplikante o natanggap sa trabaho upang lakarin ang mga dokumentong kailangan nila sa pagsisimula ng trabaho.

 

Sino ang pangunahing benepisyaryo ng “Job Service Vehicle”? Ang pangunahing benepisyaryo ng platapormang ito ay ang mga matatanda at PWD. Una, dahil sa hirap ng transpotasyon sa ating lungsod dala na rin ng mataas na bilang ng populasyon, ito ay nagiging malaking dagok sakanila kung makikipagsabayan pa sila sa mga sumasakay ng bus, dyip at iba pa; Pangalawa, malaking dagdag sa kanilang kita kung hindi na nila iisipin pa ang mga pamasaheng ibabayad nila makarating lamang sa kani-kanilang trabaho. Makikinabang rin ang mga aplikante o natanggap sa trabaho dahil magkakaroon sa bawat barangay ng skedyul service kung saan may libreng hatid sa mga iba’t ibang sangay ng gobyerno ha;imbawa na lamang ng SSS, PAG-IBIG, Philhealth, NBI, PSA, at mismong Quezon City Hall.

 

Kung iispin na ang mga mga plataporma ng ating tumatakbong konsehal na si Christine De Guzman ay patungkol sa paghahanap, pangangalaga, at pagpapatibay sa mga karapatan ng bawat isang mamamayan hindi lamang sa Quezon City lalong lalo na sa Distrito 4. Pagsolusyon hindi lamang sa pangunahing problema sa diskriminasyon para sa mga matatanda at PWD na makakuha ng trabaho hanggang sa problemang pinansyal na kaakibat ng paghahanap at pagsisimula ng trabaho. 

On map